UBND tỉnh Bắc Ninh đình chỉ và xử phạt hàng loạt doanh nghiệp không đảm bảo môi trường theo quy định

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa kỳ hàng loạt quyết định xử phạt nhiều doanh nghiệp do không đảm bảo môi trường theo quy định pháp luật.

Cụ thể, ngày 19/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Đào Quang Khải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH giấy Tân Kim Ngân có địa chỉ tại CCN Phong Khê 2, phường Phong Khê, TP Bắc Ninh.

Công ty này đã không có giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành theo quy định. Số tiền xử phạt 300 triệu đồng, đồng thời đình chỉ hoạt động của doanh nghiệp này 4,5 tháng.

Các doanh nghiệp đóng trong CCN Phong Khê bị xử phạt và đình chỉ hoạt động do không đảm bảo môi trường theo quy định.

Cùng ngày, UBND tỉnh ban hành quyết định xử phạt đối với Công ty TNHH sản xuất kinh doanh giấy Toàn Tiến có trụ sở tại phường Phong Khê số tiền 300 triệu đồng về hành vi như Công ty TNHH giấy Kim Ngân. Đồng thời đình chỉ hoạt động 4,5 tháng.

Cũng trong ngày, UBND tỉnh xử phạt Công ty TNHH giấy Song Kiệt số tiền 350 triệu đồng, đình chỉ 9 tháng đối với doanh nghiệp này về hành vi không báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định.

Tiếp đến, ngày 24/5, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp liên quan đến vấn đề môi trường.

Cụ thể, Phó chủ tịch UBND tỉnh Băc Ninh Đào Quang Khải ra quyết định xử phạt đối với Công ty giấy và Bao bì Phú Cường có có địa chỉ tại CCN Phú Lâm, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Hành vi vi phạm của Công ty này đã không có giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành (từng giai đoạn hoặc toàn bộ dự án) theo quy định; Thực hiện giám sát chất thải định kỳ không đúng, không đầy đủ; không lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ theo quy định.

Số tiến xử phạt 340 triệu đồng, đồng thời đình chỉ hoạt động đối với Công ty giấy và Bao bì Phú Cường 4,5 tháng.

Cùng ngày, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Đào Quang Khải tiến hành xử phạt đối với Công ty Nam Long- TNHH, có trụ sở tại CCN Phú Lâm, hành vi của Công ty này không có giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành.

UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Công ty Nam Long phải xây lắp, vận hành công trình bảo vệ môi trường và lập hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện công trình trình cơ quan đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường trong thời hạn 120 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt và báo cáo kết quả khắc phục xong hậu quả vi phạm về UBND tỉnh Bắc Ninh.

Cũng tương tự, Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh giấy Anh Quốc số tiền 340 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 4,5 tháng.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.

 

 

Theo Nhật Minh/Phapluatplus -> click link gốc