• thu hồi tin nhắn

    Facebook thử tính năng ‘Unsend’ tin nhắn, nếu lỡ tỏ tình nhầm người có thể rút lại

    Facebook Messenger nay đã có công cụ cho phép bạn “unsend” (thu hồi) tin nhắn đã lỡ gửi hay viết nhầm cho ai đó một cách dễ dàng. Thỉnh thoảng người dùng Messenger vẫn gửi nhầm tin nhắn, hoặc muốn thay đổi một số kí tự nhầm lẫn bên trong tin nhắn, nhưng khi đã […]

    nâng cấp website dich vu seo dịch vụ seo bởi BICTweb.vn