• TechWorld Mobile

    TechWorld mobile bị khách hàng tố làm ăn gian dối?

    Nhân viên cửa hàng làm hỏng màn hình điện thoại của khách, tự ý thay thế bằng một màn hình khác kém chất lượng và bị khách hàng phát hiện. TechWorld Mobile bị khách hàng tố làm ăn gian dối. (Nguồn: FB Huy Pham) Sau khi mang điện thoại đến sửa tại cửa hàng, khách hàng […]

    nâng cấp website dich vu seo dịch vụ seo bởi BICTweb.vn