• Những đầu số mới của thuê bao 11 số

    Những đầu số mới của thuê bao 11 số chuyển thành 10 số

    Theo quyết định của Bộ TT&TT, các thuê bao 11 số tại Việt Nam sẽ được chuyển từ đầu số 012x, 016x, 018x và 019x sang các đầu số 03x, 05x, 07x, 08x để thành dạng 10 chữ số. Không chỉ các thuê bao 11 số, những thuê bao 10 số tại Việt Nam cũng […]

    nâng cấp website dich vu seo dịch vụ seo bởi BICTweb.vn