• Người dân treo băng rôn

    Quảng Ngãi: Không xử lý triệt để vi phạm, dân tiếp tục chặn xe rác thải

    Do việc chôn lấp không đảm bảo môi trường nên huyện Đức Phổ đã kêu gọi, thu hút đầu tư nhà máy bằng công nghệ tiên tiến hơn để xử lý rác. Người dân treo băng rôn, vật cản để chặn xe vào Nhà máy Đức Phổ. Hơn một tuần qua, hàng trăm người dân […]

    nâng cấp website dich vu seo gia re dịch vụ seo giá rẻ bởi BICTweb.vn