Tag Archives: Dữ liệu chứng minh Trung Quốc thay đổi dòng chảy Mekong

Dữ liệu chứng minh Trung Quốc thay đổi dòng chảy Mekong

thay đổi dòng

Các nhà nghiên cứu Mỹ đã thu thập dữ liệu vệ tinh thu trong 28 năm, cho thấy đập thủy điện Trung Quốc làm thay đổi dòng chảy tự nhiên của sông Mekong. “Trong năm 2019, mực nước của sông Mekong đo được ở trạm Chiang Saen thấp hơn rất nhiều so với dòng chảy- Xem tiếp …