Tag Archives: Dự án Victoria Anland School: Mô hình giáo dục ưu việt tinh hoa tri thức

Dự án Victoria Anland School: Mô hình giáo dục ưu việt tinh hoa tri thức, nhân văn

Dự án Victoria Anland School “khai sinh” với mô hình hợp tác- phát triển, thành công “trao truyền” những giá trị tinh hoa tri thức, nhân văn… Mới đây, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Victoria (Vic Group) hợp tác cùng Tập đoàn Nam Cường để xây dựng Hệ thống- Xem tiếp …