Tag Archives: Dự án Khu dân cư mới thị trấn Cầu Gồ

Kosy nợ tiền sử dụng đất 13,7 tỷ đồng

kosy nợ tiền sử dụng đất

Kết luận Thanh tra số 1935/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ về công tác quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng của tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2006 – 2017 cho biết, Công ty Cổ phần Kosy đang nợ hơn 13,7 tỷ đồng tiền sử dụng đất của Dự án Khu- Xem tiếp …