Tag Archives: Dự án Khu dân cư mới thị trấn Cầu Gồ Bắc Giang

Kosy nợ tiền sử dụng đất 13,7 tỷ đồng

kosy nợ tiền sử dụng đất

Kết luận Thanh tra số 1935/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ về công tác quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng của tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2006 – 2017 cho biết, Công ty Cổ phần Kosy đang nợ hơn 13,7 tỷ đồng tiền sử dụng đất của Dự án Khu- Xem tiếp …