Tag Archives: Dự án “đóng băng”

Dự án “đóng băng”, Novaland gửi thư cầu cứu Chính Phủ

Novaland đã gửi đơn thư giải trình, kêu cứu đến Chính phủ & Bộ ban ngành liên quan để xem xét, hỗ trợ tháo gỡ cho doanh nghiệp được tiếp tục triển khai dự án trong thời gian sớm nhất. Trong quá trình phát triển dự án, đặc biệt từ năm 2018 đến nay, các- Xem tiếp …