Tag Archives: Đình chỉ Giám đốc Trung tâm Y tế vì ca Covid-19 tại Bắc Giang

Đình chỉ Giám đốc Trung tâm Y tế vì ca Covid-19 tại Bắc Giang

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phê bình Chủ tịch UBND huyện Tân Yên và cán bộ liên quan vì để xảy ra sai sót trong công tác phòng chống Covid-19 trên địa bàn. Cụ thể:  Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương đã nghiêm khắc phê bình ông Nguyễn Viết Toàn, Chủ tịch UBND- Xem tiếp …