Tag Archives: Diễn biến vụ giết người phân xác tại Đà Nẵng

Diễn biến vụ giết người phân xác tại Đà Nẵng

Do mẫu thuẫn chia tiền đánh bạc Xiao Guiping đã giết người bạn đồng hương rồi phân xác ném xuống sông Hàn. Diễn biến cụ thể được Công an Đà Nẵng công khai trước báo chí. Ngày 26/12/2019, Xiao Guiping thắng bạc 34.000 USD nên chia cho Bao 17.000 USD. Ngày 4 và 5/2, nạn- Xem tiếp …