Tag Archives: Đề xuất quản lý người cách ly bằng vòng tay điện tử

Đề xuất quản lý người cách ly bằng vòng tay điện tử

Kế hoạch dùng vòng tay điện tử để giám sát người cách ly covid-19 được Bộ thông tin và Truyền thông chính thức đề xuất bằng văn bản. Việc này sẽ giúp quản lý chặt chẽ người cách ky sau khi triển khai. Hình thức này cũng được một số nước trong khu vực áp- Xem tiếp …