Tag Archives: đấu thầu thuốc

Dự án đấu thầu thuốc 945 tỉ đồng tại Thái Bình – Nhiều nhà thầu không hợp lệ

Dự án đấu thầu thuốc 945 tỉ đồng tại Thái Bình bị tố có nhiều điểm cần làm rõ – Đặc biệt là việc nhiều đơn vị trúng thầu không hợp lệ… Trong quá trình đấu thầu dự án Cung ứng thuốc cho các cơ sở y tế thuộc tỉnh Thái Bình năm 2019 –- Xem tiếp …