Tag Archives: dấu hiệu phạm luật?

Đấu thầu tại Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa: Sản phẩm “đội giá”, dấu hiệu phạm luật?

Trúng thầu sát giá, nhiều sản phẩm có giá cao bất thường, vi phạm luật đấu thầu,… đó là tình trạng đang diễn ra tại các gói thầu do Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa làm chủ đầu tư. Vi phạm luật đấu thầu Đánh giá một cách khách quan, tỉnh Thanh Hóa- Xem tiếp …