Tag Archives: danh sách các điểm xét nghiệm khẳng định Covid-19

Bộ Y tế công bố danh sách 180 đơn vị được làm xét nghiệm khẳng định Covid-19

Theo đó, 80 đơn vị của miền Bắc, 24 đơn vị tại miền Trung, 4 đơn vị khu vực Tây Nguyên và 72 đơn vị của miền Nam được phép thực hiện xét nghiệm khẳng định Covid-19. Bộ Y tế vừa cập nhật thông tin 180 đơn vị được cho phép thực hiện xét nghiệm- Xem tiếp …