Tag Archives: Đang đêm chồng lẳng lặng đi thăm người yêu cũ

Đang đêm chồng lẳng lặng đi thăm người yêu cũ

Thăm người yêu cũ: Hồi giờ chẳng nhắc chẳng rằng gì, mấy năm nay cũng rất bình thường con cái cũng đề huề ra rồi bây giờ lại như vậy. Chuyện là như này, mấy hôm trước chồng mình có ra ngoài lúc tối khoảng 7h kêu đi ra ngoài có việc. Mình cũng nghĩ- Xem tiếp …