Tag Archives: Đạm Ninh Bình “vượt khó” kinh doanh “vượt chỉ tiêu” năm 2019

Đạm Ninh Bình “vượt khó” kinh doanh “vượt chỉ tiêu” năm 2019

Đối mặt với rất nhiều khó khăn, nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình đã có những khởi sắc đáng mừng. Khép lại năm 2019, Công ty đã hoàn thành vượt mức “chỉ tiêu” do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam giao phó. Theo đó, giá trị- Xem tiếp …