Tag Archives: Đại học Nha Trang bị tố cáo “bất minh” số tiền trăm tỉ và dấu hiệu trốn thuế

Đại học Nha Trang bị tố cáo “bất minh” số tiền trăm tỉ và dấu hiệu trốn thuế

Đại học Nha Trang

Cả trăm tỉ tiền lãi gửi ngân hàng (từ 2015 đến nay) có dấu hiệu bất thường. Nhà hàng đội lốt trung tâm thực hành của trường để trốn thuế… là 2 nội dung mà Đại học Nha Trang đang bị nguyên cán bộ của trường này tố cáo. Bà Tô Thị Hiền Vinh, nguyên- Xem tiếp …