Tag Archives: Cuộc chiến gia đình về đất

Cuộc chiến gia đình về đất

Tranh giành về đất là bài ca muôn thủa không phải chỉ có giữa các quốc gia trên thế giới mà nó còn xảy ra trong các gia đình, đến nỗi mất hết tình thân yêu, tình máu mủ ruột già. Cuộc chiến này đang xảy ra giữa gia đình ông Nguyễn Văn Dũng với- Xem tiếp …