Tag Archives: COVID-19 có thể làm giảm trí thông minh

Nóng: COVID-19 giảm trí thông minh

Một nghiên cứu mới từ Anh cho thấy COVID-19 có thể làm giảm trí thông minh, và những bệnh nhân COVID-19 phải dùng máy thở có điểm IQ giảm nhiều nhất. heo nghiên cứu của các nhà khoa học Anh, dữ liệu phân tích 81.337 gồm người tham gia Bài kiểm tra trí tuệ vào- Xem tiếp …