Tag Archives: Công ty SAPA Vân Tảo liên quan thế nào tại dự án nhà vườn

Công ty SAPA Vân Tảo liên quan thế nào tại dự án nhà vườn, sân golf 66 ha ở Thanh Trì?

công ty sapa vân tảo

Công ty SAPA Vân Tảo, ban đầu có quy mô vốn điều lệ là 50 tỷ đồng, gồm: Công ty cổ phần SAPA Việt Nam (55%), Vũ Văn Tiền (10%), Nguyễn Đức Thanh (5%), Lê Xuân Nghĩa (15%), Nguyễn Thị Mai Hương (15%). Sau nhiều lần thay đổi, quy mô vốn điều lệ của SAPA- Xem tiếp …