Tag Archives: công ty cổ phần sao thái dương

Công ty cổ phần Sao Thái Dương sản xuất thành công kit thử SARS-CoV-2

kit thu

Sau 3 tháng nghiên cứu, Công ty Cổ phần Sao Thái Dương cùng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Viện Kiểm định vaccine và sinh phẩm y tế quốc gia, Viện Lâm sàng Nhiệt đới Trung ương đã cho ra đời 2 bộ- Xem tiếp …