Tag Archives: công nhân xô đổ rào chắn

Hàng trăm công nhân tháo chạy khỏi công ty ở Bình Dương

Công nhân tháo chạy ở Bình Dương

Hàng trăm công nhân tháo chạy khỏi một công ty ở Bình Dương khi nghe tin 1 đồng nghiệp dương tính SARS-CoV-2. Hàng trăm công nhân ở khu công nghiệp Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương đã xô đổ rào chắn, ồ ạt tháo chạy khỏi công ty khi nghe tin 1 đồng nghiệp dương tính- Xem tiếp …