Tag Archives: con đường gốm sứ dài mấy km

Hơn 600 m ‘con đường gốm sứ’ bị phá dỡ

Hơn 600 m con đường gốm sứ bị phá dỡ: Hơn 600 m chiều dài tranh gốm đoạn ngã ba Nghi Tàm – Xuân Diệu bị phá dỡ để mở rộng đường đến cầu Nhật Tân. Từ đầu tháng 6, hàng chục công nhân dựng rào tôn quây quanh khu vực ngã ba Nghi Tàm- Xem tiếp …