Tag Archives: Chuyên gia Nga: Mỹ bắt đầu vào thời kì hỗn loạn

Chuyên gia Nga: Mỹ bắt đầu vào thời kì hỗn loạn

Chủ tịch Hội đồng Nga về Chính sách thông tin Alexei Pushkov cho biết rằng, Mỹ đang phải đối mặt với các cuộc biểu tình có thể khiến nước này hỗn loạn. Chủ tịch Hội đồng Nga về Chính sách thông tin Alexei Pushkov tuyên bố rằng, nước Mỹ bắt đầu bước vào thời kỳ- Xem tiếp …