Tag Archives: Chuẩn bị kịch bản “giải cứu” nền kinh tế nếu Covid-19 kéo dài quá quý II

Chuẩn bị kịch bản “giải cứu” nền kinh tế nếu Covid-19 kéo dài quá quý II

Các nhà khoa học cho rằng, nếu kịch bản Covid-19 được kiểm soát trong quý II/2020 thì phản ứng chính sách nên mang tính “hỗ trợ”, nếu kéo dài hơn nữa thì cần các biện pháp mang tính “giải cứu”. Báo cáo đánh giá tác động của Covid-19 đến nền kinh tế và các khuyến- Xem tiếp …