Tag Archives: chữa ung thư gan

Cách dùng nhân trần chữa ung thư gan

nhân trần chữa ung thư gan

Cách dùng nhân trần chữa ung thư gan: Dùng nhân trần hao kết hợp với các vị thuốc các nhà y phương cổ đã tạo nên bài thuốc “nhân trần hao thang” thường dùng để chữa trị ung thư gan. Nhân trần hao còn có tên gọi là nhân trần, miên nhân trần, nhung háo… Tên- Xem tiếp …