Tag Archives: chùa bái đính

Doanh nghiệp Xuân Trường không chấp hành kiểm tra thuế: Lý do thế nào?

doanh nghiệp xuân trường

Kiểm toán Nhà nước đã nhiều lần đưa Doanh nghiệp Xuân Trường vào danh mục kiểm tra, đối chiếu thuế, nhưng doanh nghiệp này bằng nhiều lý do đã không chấp hành. Các lý do mà Doanh nghiệp Xuân Trường đưa ra là bận xây chùa, bận tổ chức lễ hội. Thuê gần 3 triệu- Xem tiếp …