Tag Archives: Chủ tịch Quảng Ninh

Chủ tịch Tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng chịu trách nhiệm thế nào trước khoản “nợ có khả năng mất vốn” hơn 1.600 tỷ của Vietinbank

chủ tịch quảng ninh

Chủ tịch Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng, Nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Công Thương (Vietinbank), nguyên Giám đốc Ngân hàng Công Thương chi nhánh Hà Nội chịu trách nhiệm gì trong vụ cho TISCO vay hơn 1.850 tỷ đồng thời điểm 2010 không? Vietinbank – Chi nhánh Hà Nội thời đó có được phép- Xem tiếp …