Tag Archives: chốt chặn Covid-19

Dùng thùng container để lập chốt chặn chống dịch

Nhằm khoanh vùng và ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan, phường Long Biên (Hà Nội) đã dùng thùng container, xe tải và mượn 20.000 viên gạch lập các chốt chặn các lối vào địa phương.   Theo DNTT