Tag Archives: chơi lan đột bbieens

Nghệ nhân Nguyễn Phương Hồng: ‘Tôi tự hào cùng những người yêu lan đã nỗ lực hết mình cùng cộng đồng’

Năm 2020, là một năm với mỗi người dân Việt Nam đều đặc biệt. Với Nghệ nhân Nguyễn Phương Hồng, Vườn Lan Lê Sơn (Hòa Bình) cũng đã có một năm thật tuyệt vời với công tác xã hội. Sau đây là cuộc trao đổi giữa chúng tôi với Nghệ nhân Nguyễn Phương Hồng. PV:- Xem tiếp …