Tag Archives: chính sách nghỉ hè

Nghỉ hè 3 tháng, nhiều bất cập đối với hệ thống trường tư?

Dự thảo Quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định từ năm học 2020-2021, Bộ yêu cầu tất cả các trường không được tập trung học sinh trước 1/9 và không được tổ chức dạy học trước ngày 5/9. Điều này, có- Xem tiếp …