Tag Archives: Chính phủ Quyết định cấp gần 1000 tấn gạo cứu đói cho nhân dân ở Cao Bằng và Sơn La

Chính phủ Quyết định cấp gần 1000 tấn gạo cứu đói cho nhân dân ở Cao Bằng và Sơn La

Chính phủ vừa ra Quyết định cấp gần 1000 tấn gạo để cứu đói cho nhân dân ở hai tỉnh miền núi phía bắc là Cao Bằng và Sơn La. Trước đó, sau khi đánh giá tình hình khó khăn về lương thực của nhân dân tại 2 tỉnh miền núi phía bắc là Sơn La- Xem tiếp …