Tag Archives: chỉ ra ngoài đúng 1 lần thì bị nhiễm covid-19

Người phụ nữ ở nhà suốt 1 năm không tiếp xúc với ai, chỉ ra ngoài đúng 1 lần thì bị nhiễm covid-19

covid-19

Giữa tâm dịch thế này mà hôm qua ông chồng em định cho cả 2 đứa con đi siêu thị cùng. Ông nói dù biết  đang dịch nhưng vẫn muốn đưa con đi là vì gần tháng nay chúng phải ở trong nhà, quanh quẩn bên 4 bức tường đã quá chán rồi. Nếu “giam” chúng- Xem tiếp …