• Chi cục Kiểm lâm Đắk Lắk

    48 cây gỗ Pơ Mu bị chặt hạ không tiếc thương ở Krông Bông

    Theo báo cáo số 241/BC-CCKL ng ày 27/9 của Chi cục Kiểm lâm Đắk Lắk, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan liên quan phát hiện vụ khai thác gỗ Pơ Mu lớn thuộc lâm phần của Công ty TNHH MTV Krông Bông với số lượng 48 cây gỗ Pơ Mu bị đốn […]

    nâng cấp website dich vu seo dịch vụ seo bởi BICTweb.vn