• chấm dứt tình trạng mua kháng sinh

    Tìm được ‘công cụ’ chấm dứt tình trạng mua kháng sinh dễ như… mua rau?

    Để khắc phục tình trạng đó, Bộ Y tế đã đưa vào triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) kết nối các cơ sở cung ứng thuốc. Trước tình trạng mua bán thuốc kháng sinh quá dễ dàng tồn tại từ nhiều năm ở nước ta, đến nay nhiều cơ sở khám chữa […]

    nâng cấp website dich vu seo dịch vụ seo bởi BICTweb.vn