Trang Chủ » Tin Việt » Nhiều lần tỉnh Đồng Nai trễ hẹn báo cáo Thủ tướng, quyền lợi người dân có bị bỏ ngỏ?

Nhiều lần tỉnh Đồng Nai trễ hẹn báo cáo Thủ tướng, quyền lợi người dân có bị bỏ ngỏ?

05-09-2019
Vừa qua, Văn phòng Chính phủ tiếp tục có văn bản “nhắc” UBND tỉnh Đồng Nai báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại khiếu nại của bà Oanh trước ngày 1/9.

Tính đến thời điểm hiện tại, Văn phòng Chính phủ đã không dưới 2 lần ban hành văn bản “nhắc” UBND tỉnh Đồng Nai báo cáo kết quả thực hiện việc giải quyết khiếu nại của bà Huỳnh Thị Ngọc Oanh về vấn đề bồi thường, thu hồi đất theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 356/TB-VPCP ngày 17/9/2018. Thế nhưng, đến nay UBND tỉnh Đồng Nai vẫn chưa thực hiện.

Vòng luẩn quẩn chỉ đạo, xử lý

Như Pháp luật Plus đã thông tin trước đó, ngày 17/9/2018, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 356/TB-VPCP Thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình về việc giải quyết khiếu nại của bà Huỳnh Thị Ngọc Oanh (ngụ xã Tam Phước, TP Biên Hòa) liên quan đến vấn đề sử dụng đất. Trong đó có việc thu hồi 16 ha đất của gia đình bà Oanh để giao cho Tổng Công ty Tín Nghĩa thực hiện dự án Khu công nghiệp (KCN) An Phước tại xã An Phước, huyện Long Thành nhưng không được bồi thường.

1.

Văn bản số 356/TB-VPCP Thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về vụ việc

Sau khi nghe Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp nội dung vụ việc, Phó Thủ tướng đã kết luận: “Gia đình bà Oanh được xem xét bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất”. Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng yêu cầu: “UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh và Công ty TNHH MTV Tín Nghĩa giải quyết việc bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất, tài sản và cây trồng trên đất khi thu hồi diện tích đất nêu trên của gia đình bà Huỳnh Thị Ngọc Oanh để đầu tư xây dựng KCN An Phước, tỉnh Đồng Nai theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/10/2018”.

Ngay sau Thông báo số 356/TB-VPCP, UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã nhiều lần có văn bản chỉ đạo giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, UBND huyện Long Thành, Tổng Công ty Tín Nghĩa và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát hồ sơ vụ việc, thống nhất tham mưu đề xuất UBND tỉnh thực hiện giải quyết việc bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất, tài sản và cây trồng trên đất khi thu hồi của gia đình bà Oanh theo nội dung Thông báo số 356/TB-VPCP đã nêu.

Mặc dù được chỉ đạo rốt ráo để xử lý dứt điểm vụ việc, thế nhưng tiến độ thực hiện thì gần như “dẫm chân tại chỗ”. Trước việc chậm trễ báo cáo kết quả giải quyết, ngày 24/1/2019, Văn phòng Chính phủ tiếp tục có Văn bản số 669/VPCP-V.I “nhắc” UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị sớm có văn bản báo cáo kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tại văn bản nêu trên.

Ngày 20/5, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 3259/STNMT-CCQLĐĐ kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai tiếp tục chỉ đạo UBND huyện Long Thành khẩn trương hoàn tất việc bồi thường, hỗ trợ cho bà Oanh theo quy định.

Ngày 5/6, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản số 6316/UBND-KT truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xử lý bồi thường cho bà Oanh.“Giao UBND huyện Long Thành chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, quy trình thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư và các quy định hiện hành, khẩn trương xử lý việc bồi thường, hỗ trợ cho bà Huỳnh Thị Ngọc Oanh theo quy định”.

3.

Khu đất của gia đình bà Oanh nay đã được chủ đầu tư xây dựng nhà xưởng.

Ngày 2/7, UBND huyện Long Thành có Báo cáo số 319/BC-UBND về kết quả rà soát, lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho gia đình bà Huỳnh Thị Ngọc Oanh theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng tại văn bản số 12452/UBND-ĐT ngày 15/11/2018. Trong đó, xác định rõ nhiều nội dung quan trọng như: Xác định được diện tích đất, vị trí đất, loại đất và giá đất…

Tuy nhiên, trong số đó, có 2 nội dung liên quan đến vấn đề bồi thường cây trồng trên đất và việc áp dụng chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm cho trường hợp bà Oanh thì UBND huyện Long Thành vẫn chưa xác định được phương án giải quyết cụ thể mà tiếp tục báo cáo UBND tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo, xử lý.

Riêng vấn đề liên quan đến việc áp dụng chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm, UBND huyện Long Thành kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành của tỉnh có văn bản hướng dẫn rõ cho địa phương về trường hợp của bà Oanh có được đủ điều kiện áp dụng chính sách đó hay không?

Về vấn đề này, ngày 14/8/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện như sau: Đối với việc bồi thường, hỗ trợ cây tràm của gia đình bà Oanh trồng từ năm 2012, đề nghị Tổng Công ty Tín Nghĩa thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 12452/UBND-ĐT ngày 15/11/2018 để giải quyết dứt điểm việc bồi thường, hỗ trợ cho bà Oanh theo như đã thỏa thuận;

Đối với vấn đề hỗ trợ đào tạo nghề, tìm kiếm việc làm: Sở Tài Nguyên và Môi trường đề nghị UBND tỉnh giao UBND huyện Long Thành căn cứ xác nhận của UBND xã An Phước về hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp và được hỗ trợ đào tào, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với gia đình bà Oanh để giải quyết theo thẩm quyền.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, gần như các thủ tục liên quan đến vấn đề bồi thường, hỗ trợ cho hộ gia đình bà Oanh đều đã được thông qua. Các ban, ngành, đơn vị liên quan đều có báo cáo cụ thể về vụ việc, trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện. Thế nhưng, không hiểu vì lý do gì, việc bồi thường, hỗ trợ cho gia đình bà Oanh đến nay vẫn chưa được thực hiện, quyền lợi của người dân vẫn đang bị phó mặc theo thời gian.

Ai chịu trách nhiệm cho những thiệt hại của người dân?

Trước sự chậm trễ giải quyết của UBND tỉnh Đồng Nai, ngày 14/8, Văn phòng Chính phủ tiếp tục có Văn bản chỉ đạo số 7202/VPCP-V.I “nhắc” UBND tỉnh Đồng Nai báo cáo kết quả thực hiện việc giải quyết khiếu nại của bà Oanh liên quan đến bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất trước ngày 1/9/2019 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng tại Văn bản số 356/TB-CPCP ngày 17/9/2018. Thế nhưng, đến nay UBND tỉnh Đồng Nai vẫn chưa thực hiện việc báo cáo Thủ tướng theo quy định.

1

Đây được coi là văn bản chỉ đạo thứ 3 liên tiếp của Văn phòng Chính phủ kể từ sau Thông báo Kết luận số 356/TB-VPCP và Văn bản chỉ đạo số 669/VPCP-V.I ngày 24/1/2019 về nội dung tương tự. Tuy nhiên, tất cả đều không được UBND tỉnh Đồng Nai báo cáo đúng tiến độ.

Liên quan vấn đề này, ngày 3/9, phóng viên đã cuộc trao đổi ngắn qua điện thoại với ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về vụ việc. Ông Hùng cho biết, đã tiếp nhận được văn bản chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ, hiện đang giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo.

Bức xúc trước việc giải quyết “rùa bò” của UBND tỉnh Đồng Nai và UBND huyện Long Thành, bà Oanh cho rằng, nếu thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo thì gia đình bà đã nhận được tiền bồi thường, hỗ trợ cách đây gần 1 năm. Và nếu lấy số tiền được bồi thường đó đi gửi ngân hàng thì số tiền sinh lời ra cũng không phải là con số ít. Vậy, những thiệt hại đó sau này ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Cá nhân người thực hiện công việc đó hay Nhà nước sẽ chịu trách nhiệm chi trả số tiền đó cho người dân”?

Chính những thắc mắc đó của người dân lại là những bất cập đang tồn tại rất cần có câu trả lời thỏa đáng trước dư luận. Do vậy, để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân, đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai, UBND huyện Long Thành sớm hoàn tất các hồ sơ pháp lý liên quan, giải quyết dứt điểm vụ việc. Nghiêm túc kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân, đơn vị liên quan khi để vụ việc kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người, gây bức xúc.

Nguồn: Trọng Vũ – Bảo Hà/Phapluatplus

Bài viết cùng chuyên mục

Dự án “đóng băng”, Novaland gửi thư cầu cứu Chính Phủ

10:18 07-02-2020

Novaland đã gửi đơn thư giải trình, kêu cứu đến Chính phủ & Bộ ban ngành liên quan để xem xét, hỗ trợ tháo gỡ cho doanh nghiệp được tiếp tục triển khai dự án trong thời gian sớm nhất. Trong quá trình phát triển dự án, đặc biệt từ năm 2018 đến nay, các […]

Hà Nội: Tịch thu lượng lớn khẩu trang và nước rửa tay nghi bị làm giả

15:01 04-02-2020

Tại thời điểm kiểm tra, Tổ công tác đã phát hiện cơ sở kinh doanh đang tàng trữ số lượng lớn khẩu trang, nước rửa tay không rõ nguồn gốc. Chiều 3/2, Cục Cảnh sát kinh tế (Bộ Công an) phối hợp Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục quản lý thị trường […]

Quảng Ninh: Bác bỏ thông tin du thuyền có 3 khách du lịch nhiễm corona đến Hạ Long

14:57 04-02-2020

Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh vừa có văn bản bác bỏ thông tin một du thuyền đến Hạ Long có du khách nhiễm virut corona. Trước thông tin về việc du thuyền World Dream từ Quảng Châu (Trung Quốc) đến Việt Nam có du khách nhiễm virut corona, Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh […]

Lào Cai: 6 cơ sở dược bị phạt vì không niêm yết giá khẩu trang y tế

14:55 04-02-2020

Cục Quản lý thị trường Lào Cai cho biết đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với 6 cơ sở dược trên địa bàn tỉnh này. Theo đó, thời gian qua Cục Quản lý thị trường Lào Cai đã thực hiện kiểm tra, kiểm soát, nắm tình hình 126 cơ sở, quầy thuốc […]

Ai thực sự là người theo đuổi mở rộng Tân Sơn Nhất?

11:48 20-12-2019

Trước đó nhiều năm, Vietstar đã dày công chuẩn bị nguồn đất, nguồn vốn, lập quy hoạch, thiết kế chi tiết Nhà ga T3…

Vĩnh Phúc: Các gói thầu của Công ty Thiên Hưng trúng thầu có gì bất thường?

8:46 19-12-2019

Tại các gói thầu của Công ty Thiên Hưng trúng thầu, các mặt hàng đều có giá cao hơn, thậm chí gấp đôi so với giá trên thị trường.

Dự án Victoria Anland School: Hệ sinh thái hợp tác-thành công

16:15 16-12-2019

Dự án Victorya Anland School: Mô hình Trường học hợp tác-Phát triển-Thành công

Hà Nội: Công an điều tra vụ cắt đôi test xét nghiệm HIV tại bệnh viện Xanh Pôn

13:46 13-12-2019

Liên quan đến việc gian lận trong quy trình xét nghiệm tại Bệnh viện Xanh Pôn trong thời gian qua, hiện CATP Hà Nội đang tiến hành điều tra vụ việc. Ngày 12/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã có thông báo về việc tiếp nhận tin báo tội phạm. Theo […]

Khánh thành Trung tâm Kim hoàn Lộc Phúc Fine Jewelry đầu tiên tại Hà Nội

22:18 12-12-2019

Ngày 11/12, Trung tâm Kim hoàn Lộc Phúc Fine Jewelry quy mô 8 tầng tại 114 Phố Huế, phường Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội, được khánh thành với vốn đầu tư ban đầu hơn 2 triệu USD.

3 nhà khoa học nữ Việt Nam được trao giải thưởng L’Oréal – UNESCO 2019

16:24 12-12-2019

3 nhà khoa học nữ Việt Nam thuộc các lĩnh vực Môi trường, Nông nghiệp, Y học vừa được trao tặng giải thưởng L’Oréal – UNESCO Vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học.

nâng cấp website dich vu seo gia re chung cu thanh ha chung cư thanh hà dịch vụ thành lập công ty dịch vụ thành lập doanh nghiệp dich vu thanh lap doanh nghiep thay đổi đăng ký doanh nghiệp dieu chinh giay chung nhan dau tu dich vu thanh lap cong ty thay đổi giấy phép đầu tư thay doi giay phep dau tu dịch vụ tư vấn hợp đồng thanh lap doanh nghiep gia re thành lập doanh nghiệp tư vấn ly hôn luật sư giỏi Công ty tư vấn du học Nhật Bản uy tín Công ty Botania – Thương hiệu tin dùng 2018 Botania đưa công nghệ bậc nhất TG đến tay người Việt dịch vụ seo giá rẻ bởi BICTweb.vn