• Trang Chủ » Tin Việt » Nhiều lần tỉnh Đồng Nai trễ hẹn báo cáo Thủ tướng, quyền lợi người dân có bị bỏ ngỏ?

  Nhiều lần tỉnh Đồng Nai trễ hẹn báo cáo Thủ tướng, quyền lợi người dân có bị bỏ ngỏ?

  05-09-2019
  Vừa qua, Văn phòng Chính phủ tiếp tục có văn bản “nhắc” UBND tỉnh Đồng Nai báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại khiếu nại của bà Oanh trước ngày 1/9.

  Tính đến thời điểm hiện tại, Văn phòng Chính phủ đã không dưới 2 lần ban hành văn bản “nhắc” UBND tỉnh Đồng Nai báo cáo kết quả thực hiện việc giải quyết khiếu nại của bà Huỳnh Thị Ngọc Oanh về vấn đề bồi thường, thu hồi đất theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 356/TB-VPCP ngày 17/9/2018. Thế nhưng, đến nay UBND tỉnh Đồng Nai vẫn chưa thực hiện.

  Vòng luẩn quẩn chỉ đạo, xử lý

  Như Pháp luật Plus đã thông tin trước đó, ngày 17/9/2018, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 356/TB-VPCP Thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình về việc giải quyết khiếu nại của bà Huỳnh Thị Ngọc Oanh (ngụ xã Tam Phước, TP Biên Hòa) liên quan đến vấn đề sử dụng đất. Trong đó có việc thu hồi 16 ha đất của gia đình bà Oanh để giao cho Tổng Công ty Tín Nghĩa thực hiện dự án Khu công nghiệp (KCN) An Phước tại xã An Phước, huyện Long Thành nhưng không được bồi thường.

  1.

  Văn bản số 356/TB-VPCP Thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về vụ việc

  Sau khi nghe Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp nội dung vụ việc, Phó Thủ tướng đã kết luận: “Gia đình bà Oanh được xem xét bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất”. Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng yêu cầu: “UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh và Công ty TNHH MTV Tín Nghĩa giải quyết việc bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất, tài sản và cây trồng trên đất khi thu hồi diện tích đất nêu trên của gia đình bà Huỳnh Thị Ngọc Oanh để đầu tư xây dựng KCN An Phước, tỉnh Đồng Nai theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/10/2018”.

  Ngay sau Thông báo số 356/TB-VPCP, UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã nhiều lần có văn bản chỉ đạo giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, UBND huyện Long Thành, Tổng Công ty Tín Nghĩa và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát hồ sơ vụ việc, thống nhất tham mưu đề xuất UBND tỉnh thực hiện giải quyết việc bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất, tài sản và cây trồng trên đất khi thu hồi của gia đình bà Oanh theo nội dung Thông báo số 356/TB-VPCP đã nêu.

  Mặc dù được chỉ đạo rốt ráo để xử lý dứt điểm vụ việc, thế nhưng tiến độ thực hiện thì gần như “dẫm chân tại chỗ”. Trước việc chậm trễ báo cáo kết quả giải quyết, ngày 24/1/2019, Văn phòng Chính phủ tiếp tục có Văn bản số 669/VPCP-V.I “nhắc” UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị sớm có văn bản báo cáo kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tại văn bản nêu trên.

  Ngày 20/5, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 3259/STNMT-CCQLĐĐ kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai tiếp tục chỉ đạo UBND huyện Long Thành khẩn trương hoàn tất việc bồi thường, hỗ trợ cho bà Oanh theo quy định.

  Ngày 5/6, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản số 6316/UBND-KT truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xử lý bồi thường cho bà Oanh.“Giao UBND huyện Long Thành chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, quy trình thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư và các quy định hiện hành, khẩn trương xử lý việc bồi thường, hỗ trợ cho bà Huỳnh Thị Ngọc Oanh theo quy định”.

  3.

  Khu đất của gia đình bà Oanh nay đã được chủ đầu tư xây dựng nhà xưởng.

  Ngày 2/7, UBND huyện Long Thành có Báo cáo số 319/BC-UBND về kết quả rà soát, lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho gia đình bà Huỳnh Thị Ngọc Oanh theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng tại văn bản số 12452/UBND-ĐT ngày 15/11/2018. Trong đó, xác định rõ nhiều nội dung quan trọng như: Xác định được diện tích đất, vị trí đất, loại đất và giá đất…

  Tuy nhiên, trong số đó, có 2 nội dung liên quan đến vấn đề bồi thường cây trồng trên đất và việc áp dụng chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm cho trường hợp bà Oanh thì UBND huyện Long Thành vẫn chưa xác định được phương án giải quyết cụ thể mà tiếp tục báo cáo UBND tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo, xử lý.

  Riêng vấn đề liên quan đến việc áp dụng chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm, UBND huyện Long Thành kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành của tỉnh có văn bản hướng dẫn rõ cho địa phương về trường hợp của bà Oanh có được đủ điều kiện áp dụng chính sách đó hay không?

  Về vấn đề này, ngày 14/8/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện như sau: Đối với việc bồi thường, hỗ trợ cây tràm của gia đình bà Oanh trồng từ năm 2012, đề nghị Tổng Công ty Tín Nghĩa thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 12452/UBND-ĐT ngày 15/11/2018 để giải quyết dứt điểm việc bồi thường, hỗ trợ cho bà Oanh theo như đã thỏa thuận;

  Đối với vấn đề hỗ trợ đào tạo nghề, tìm kiếm việc làm: Sở Tài Nguyên và Môi trường đề nghị UBND tỉnh giao UBND huyện Long Thành căn cứ xác nhận của UBND xã An Phước về hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp và được hỗ trợ đào tào, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với gia đình bà Oanh để giải quyết theo thẩm quyền.

  Như vậy, đến thời điểm hiện tại, gần như các thủ tục liên quan đến vấn đề bồi thường, hỗ trợ cho hộ gia đình bà Oanh đều đã được thông qua. Các ban, ngành, đơn vị liên quan đều có báo cáo cụ thể về vụ việc, trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện. Thế nhưng, không hiểu vì lý do gì, việc bồi thường, hỗ trợ cho gia đình bà Oanh đến nay vẫn chưa được thực hiện, quyền lợi của người dân vẫn đang bị phó mặc theo thời gian.

  Ai chịu trách nhiệm cho những thiệt hại của người dân?

  Trước sự chậm trễ giải quyết của UBND tỉnh Đồng Nai, ngày 14/8, Văn phòng Chính phủ tiếp tục có Văn bản chỉ đạo số 7202/VPCP-V.I “nhắc” UBND tỉnh Đồng Nai báo cáo kết quả thực hiện việc giải quyết khiếu nại của bà Oanh liên quan đến bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất trước ngày 1/9/2019 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng tại Văn bản số 356/TB-CPCP ngày 17/9/2018. Thế nhưng, đến nay UBND tỉnh Đồng Nai vẫn chưa thực hiện việc báo cáo Thủ tướng theo quy định.

  1

  Đây được coi là văn bản chỉ đạo thứ 3 liên tiếp của Văn phòng Chính phủ kể từ sau Thông báo Kết luận số 356/TB-VPCP và Văn bản chỉ đạo số 669/VPCP-V.I ngày 24/1/2019 về nội dung tương tự. Tuy nhiên, tất cả đều không được UBND tỉnh Đồng Nai báo cáo đúng tiến độ.

  Liên quan vấn đề này, ngày 3/9, phóng viên đã cuộc trao đổi ngắn qua điện thoại với ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về vụ việc. Ông Hùng cho biết, đã tiếp nhận được văn bản chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ, hiện đang giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo.

  Bức xúc trước việc giải quyết “rùa bò” của UBND tỉnh Đồng Nai và UBND huyện Long Thành, bà Oanh cho rằng, nếu thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo thì gia đình bà đã nhận được tiền bồi thường, hỗ trợ cách đây gần 1 năm. Và nếu lấy số tiền được bồi thường đó đi gửi ngân hàng thì số tiền sinh lời ra cũng không phải là con số ít. Vậy, những thiệt hại đó sau này ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Cá nhân người thực hiện công việc đó hay Nhà nước sẽ chịu trách nhiệm chi trả số tiền đó cho người dân”?

  Chính những thắc mắc đó của người dân lại là những bất cập đang tồn tại rất cần có câu trả lời thỏa đáng trước dư luận. Do vậy, để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân, đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai, UBND huyện Long Thành sớm hoàn tất các hồ sơ pháp lý liên quan, giải quyết dứt điểm vụ việc. Nghiêm túc kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân, đơn vị liên quan khi để vụ việc kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người, gây bức xúc.

  Nguồn: Trọng Vũ – Bảo Hà/Phapluatplus

  Bài viết cùng chuyên mục

  Lãnh đạo UBKT tỉnh Hà Tĩnh uống rượu lái xe gây tai nạn

  14:47 20-09-2019

  Xe ô tô 5 chỗ do lãnh đạo UBKT Đảng uỷ khối doanh nghiệp và cơ quan Hà Tĩnh điều khiển, khi lái xe vị này đã uống thức uống có cồn.

  Ông Trần Công Thuật – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình: “PCI thấp là sự xấu hổ của nền hành chính tỉnh”

  9:13 19-09-2019

  Hàng năm, trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Quảng Bình thường có thứ hạng rất thấp.

  Kịp thời thực thi pháp luật

  9:10 19-09-2019

  Cuối cùng, vào chiều ngày 18/9, trụ sở của Công ty Alibaba đã bị lực lượng công an bao vây, khám xét và thi hành bắt giữ Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc của công ty này với cáo buộc tội lừa đảo.

  Chủ tịch HĐQT Công ty dược Thanh Hoá đang lãnh đạo nhiều công ty có dấu hiệu lao dốc?

  10:42 18-09-2019

  Ông Trần Văn Công hiện nay đang làm Chủ tịch HĐQT kiêm Phó GĐ Công ty CP Liên hợp thực phẩm Hà Tây và thành viên HĐQT Công ty CPTM Hà Tây. Liên quan đến vụ việc lùm xùm tại công ty Công ty Cổ phần Dược – VTYT Thanh Hóa (Công ty Dược Thanh […]

  Tổng cục Quản lý thị trường bác tuyên bố của Asanzo

  9:52 18-09-2019

  Tổng Giám đốc Asanzo nói “Tổng cục QLTT và VCCI đã kiểm tra và khẳng định chúng tôi không vi phạm quy định của luật pháp Việt Nam”, trong khi đại diện QLTT thì khẳng định không có bất kỳ văn bản nào ghi nhận về việc ghi nhãn hàng hóa của Asanzo.

  Cãi vã nghi ngờ vợ có nhân tình, chồng dùng dao đâm vợ gục tại chỗ

  9:33 17-09-2019

  Khi thấy vợ nghe cuộc điện thoại của người lạ, người chồng to tiếng với vợ dẫn đến mâu thuẫn và án mạng xảy ra.

  Loạn danh xưng ‘trường quốc tế’

  9:23 17-09-2019

  Sau một số vụ bê bối liên quan “trường quốc tế” tại địa phương, Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng khẳng định, không có quy định nào về “trường quốc tế”, cũng như không có tiêu chuẩn cụ thể nào cho những trường mang danh “quốc tế” đóng trên địa bàn.

  Chân dung nữ sinh và những tin nhắn lạnh lẽo của nghi can sát hại 2 nữ sinh viên

  9:19 17-09-2019

  Giàng A Dông đã gọi điện, nhắn tin mạt sát chửi bới tục tĩu, thậm chí đe dọa sẽ sát hại bạn gái là Sùng Thị M.L (19 tuổi).

  Đột kích cơ sở massage có các chân dài tắm chung và kích dục cho khách

  9:08 17-09-2019

  Để được tắm chung với các nữ nhân viên massage và được kích dục “thượng đế” phải bỏ số tiền 900.000 đến 1 triệu đồng.

  Đã đến lúc bỏ suy nghĩ “thị trường Trung Quốc là chợ biên giới”

  9:07 16-09-2019

  Tính đến hết tháng 7/2019, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông - lâm - thủy sản (NLTS) của Việt Nam sang Trung Quốc đạt 4,64 tỷ USD, giảm 7,9% so cùng kỳ năm 2018.

  nâng cấp website dich vu seo gia re chung cu thanh ha chung cư thanh hà dịch vụ thành lập công ty dịch vụ thành lập doanh nghiệp dich vu thanh lap doanh nghiep thay đổi đăng ký doanh nghiệp dieu chinh giay chung nhan dau tu dich vu thanh lap cong ty thay đổi giấy phép đầu tư thay doi giay phep dau tu dịch vụ tư vấn hợp đồng thanh lap doanh nghiep gia re thành lập doanh nghiệp tư vấn ly hôn luật sư giỏi dịch vụ seo giá rẻ bởi BICTweb.vn