• sụp đổ từ thành công

    Bài học thất bại của Nokia: Sụp đổ từ đỉnh cao thành công

    Sự thất bại nổi tiếng của Nokia trong thị trường điện thoại bắt đầu từ những ngày tháng ngồi trên đỉnh cao của hãng. Quản lý yếu kém, định hướng sai lầm và đấu đá nội bộ là những nguyên nhân khiến Nokia tự làm yếu chính mình. Trong nhiều năm qua, Nokia là một […]

    nâng cấp website dich vu seo dịch vụ seo bởi BICTweb.vn