• kỳ tên lên tranh

    Ca sĩ ứng xử thế nào cho văn hóa?

    Ai cũng có quyền nêu ý kiến của mình, có thể đúng, có thể sai, có thể vừa sai, vừa đúng,… nhưng đó là xuất phát từ cái nhìn và đánh giá của cá nhân trước một sự kiện dư luận đang quan tâm thì nên được tôn trọng. Chắc chắn, đó là cách ứng […]

    nâng cấp website dich vu seo dịch vụ seo bởi BICTweb.vn