• kinh tuyến số 0

    Ở điểm gốc Kinh tuyến số 0

    Nhiều khi tôi thấy có gì như áy náy vì không biết sao đời mình nhiều cái may thế không biết. Ðường học hành chả xuất sắc nhưng cũng hanh thông. Vào lính thì không phải ra trận. Lúc khó khăn y như rằng gặp được người tốt. Thêm nữa là đến được khá nhiều […]

    Thiết kế website và phát triển bởi BICTweb.vn