• hồ Bàu Cúi

    Nhà máy cao lanh ngang nhiên xả bùn thải ra môi trường, hủy hoại hồ Bàu Cúi

     Nhiều năm nay, Nhà máy Cao lanh của Công ty Cổ phần khoáng sản và xây dựng Đồng Hới ngang nhiên xả Cao lanh tràn ra môi trường. Việc cao lanh tràn ra ngoài lấp ao nuôi cá, vườn tràm đã diễn ra nhiều năm nay tại nhà máy lọc cao lanh của Công ty […]

    nâng cấp website dich vu seo dịch vụ seo bởi BICTweb.vn