• dự thảo

    Bàn về thuế ‘chồng’ thuế

    Ngày 13/4, Bộ Tài chính công bố dự thảo dự án Luật Thuế tài sản để trình Chính phủ đề nghị Quốc hội bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018. Đáng chú ý, trong dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất đánh thuế đối với mọi chủ sở hữu nhà […]

    Dự thảo thông tư mới của Bộ Y tế: Nhân viên đường sắt không được yếu sinh lý

    Dự thảo mới đang được Bộ Y tế lấy ý kiến rộng rãi quy định về sức khỏe của nhân viên đường sắt phục vụ trực tiếp trên tàu. Theo đó, tiêu chuẩn về chức năng sinh lý có một số quy định cụ thể. Dự thảo mới sẽ yêu cầu khám sức khỏe nhân […]

    nâng cấp website dich vu seo dịch vụ seo bởi BICTweb.vn