• bị lừa đảo qua điện thoại?

    Cần làm gì khi có dấu hiệu bị lừa đảo qua điện thoại?

    Qua nhiều vụ lừa đảo qua điện thoại, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã có những khuyến cáo đến người dân về việc cảnh giác đối với các đối tượng lừa đảo. Thời gian gần đây, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương (Cục CT&BVNTD) tiếp […]

    nâng cấp website dich vu seo dịch vụ seo bởi BICTweb.vn